ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ СЕ ВОДЕ И ОДРЖАВАЈУ У УСТАНОВИ

<< Назад на страну О нама

Назив евиденције

Лице овлашћено за вођење и приступ евиденцији

Контакт

Евиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на тим радним местима Лице одговорно за безбедност и здравље на раду

Слободан Мировић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад. Лице одговорно за безбедност и здравље на раду

Слободан Мировић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Евиденција о санитарним прегледима запослених у служби исхране и комерцијалној служби. Помоћник директора за исхрану

Јелена Станишић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Евиденција о зарадама запослених Помоћник директора за економско финансијске послове

Вера Макримовић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Матична евиденција студената. Помоћник директора за смештај

Драган Шкевин

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Евиденција о повредама на раду Лице одговорно за безбедност и здравље на раду

Слободан Мировић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

Матична евиденција радника Референт за опште и кадровске послове

Маријана Шебековић

Телефон: 034-334-065

Факс: 034/336-065

Е-маил: office@studentskicentar-kg.rs

 

Размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција се врши у складу са захтевима Закона о општем управном поступку и Упутство Министарства за државну управу и локалну самоуправу  о примени одредбе члана 9. и 103. Закона („Службени гласник РС“, број 18/16)

 

<< Назад на страну О нама