На менију

Кликните на назив студентског ресторана како би видели јеловник по данима:

1. Вита Јанић
2. Слобода
3.Медицински факулт
4. Економски факултет
5. Клинички центар

Мини галерија
Пријављивање

Одлука о праву на смештај студената старијих година

Одлука директора Студентског центра у Крагујевцу о праву на смештај студената старијих година основних студија, дипломских академских студија – мастер и докторских студија, за школску 2016/2017. годину.

Обавештење за студенте старијих година из осетљивих друштвених група

Обавештење за студенте старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија, који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017. години, а који као кандидати из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев (уз одговарајућу документацију) за посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета.

Kоначна ранг-листа студената старијих година

Коначна ранг-листа студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија, који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017. години

Студенти су рангирани по факултетима. Црте на листама одвајају студенте који су остварили право на смештај од оних који то нису; уколико црта није видљива, треба увећати приказ на екрану.

Документација потребна за усељење у дом

Обавештење о документацији потребној за усељење у дом – за студенте старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија.

Право приговора на прелиминарну ранг-листу

Обавештење о праву приговора на прелиминарну ранг-листу студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија, који су конкурисали за смештај у школској 2016/2016. години

Прелиминарна ранг-листа студената старијих година

Прелиминарна-ранг листа студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија, који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017. години.

У складу са Конкурсом и законским прописима из области ученичког и студентског стандарда, рангирање се врши по факултетима. Црте на листама одвајају студенте који су остварили право на смештај од оних који то нису. Уколико црта није видљива, треба увећати приказ.

Термин усељења за студенте-бруцоше из осетљивих друштвених група

Обавештење о термину усељења за студенте прве године основних студија (бруцоше), који су као кандидати из осетљивих друштвених група посебним рангирањем остварили право на смештај за школску 2016/2017. годину

Коначне ранг-листе студената-бруцоша из осетљивих друштвених група

Коначне ранг-листе студената прве године основних студија (бруцоша), који су као кандидати из осетљивих друштвених група посебно рангирани у оквиру наменски опредељених капацитета за школску 2016/2017. годину можете видети овде.

Рангирање се врши по критеријумима прописаним Конкурсом, у оквиру осетљиве друштвене групе којој студент припада. Црте на листама одвајају студенте који су остварили право на смештај од оних који то нису.

Одлука о праву на смештај студената-бруцоша из осетљивих друштвених група

Одлука о праву на смештај студената прве године основних студија (бруцоша) из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Термин усељења за студенте прве године основних студија (бруцоше)

Обавештење о термину усељења за студенте прве године основних студија (бруцоше), који су остварили право на смештај за школску 2016/2017. годину