<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
       
Д-01/20 Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Одлука о додели уговора – Партија 5

Одлука о додели уговора – Партија 6

Одлука о додели уговора – Партија 7

Одлука о додели уговора – Партија 8

Одлука о додели уговора – Партија 9

Одлука о додели уговора – Партија 10

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (Партија 2)

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 1

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 3

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 4

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 5

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 6

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 7

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 8

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 9

Обавештење о закљ. уговору, Парт. 10

29.06.2020.

 

29.06.2020.

 

07.08.2020.

 

07.08.2020.

 

07.08.2020.

07.08.2020.

 

07.08.2020.

07.08.2020.

 

07.08.2020.

07.08.2020.

 

07.08.2020.

07.08.2020.

 

14.08.2020.

26.08.2020.

26.08.2020.

 

26.08.2020.

 

26.08.2020.

26.08.2020.

 

26.08.2020.

26.08.2020.

26.08.2020.

 

26.08.2020.

26.08.2020.

05/20 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2020/2021. годину

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.06.2020.

 

25.06.2020.

 

07.07.2020.

 

21.07.2020.

07/20 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.06.2020.

 

25.06.2020.

 

07.07.2020.

 

16.07.2020.

Д-01/20 Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена – исправка техничке грешке у хедеру Прилога бр. 21 Конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.06.2020.

 

24.06.2020.

 

24.06.2020.

 

10.07.2020.

 

03.08.2020.

 

19.08.2020.

01/20 Прелазак са система даљинског грејања на систем грејања на природни гас на локацији студентског дома „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2020.

 

18.06.2020.

24.06.2020.

30.06.2020.

 

10.07.2020.

06/20 Набавка кухињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020.

 

15.06.2020.

25.06.2020.

 

03.07.2020.

04/20

Услуге осигурања објеката, возила, опреме, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе Студентски центар у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020.

 

08.06.2020.

11.06.2020.

 

12.06.2020.

15.06.2020.

19.06.2020.

 

01.07.2020.

05/20 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Обавештење о закљученом уговору – Партија  1

Обавештење о закљученом уговору – Партија  2

Обавештење о закљученом уговору – Партија  3

Обавештење о закљученом уговору – Партија  4

03.06.2020.

 

03.06.2020.

15.06.2020.

 

15.06.2020.

15.06.2020.

 

15.06.2020.

 

23.06.2020.

 

23.06.2020.

 

23.06.2020.

 

23.06.2020.

04/20 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу, Партија 1 Амбалажа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2020.

28.05.2020.

 

08.06.2020.

 

16.06.2020.

03/20 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – Одлука о обустави поступка

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 1 – Обавештење о обустави поступка

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

11.05.2020.

 

11.05.2020.

22.05.2020.

 

22.05.2020.

 

28.05.2020.

 

28.05.2020.

02/20 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2020.

 

04.05.2020.

15.05.2020.

 

25.05.2020.

03/20 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о додели уговора

П. 1 – Обавештење о закљученом уговору

П. 2 – Обавештење о закљученом уговору

П. 3 – Обавештење о закљученом уговору

П. 4 – Обавештење о закљученом уговору

27.04.2020.

27.04.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

 

08.05.2020.

08.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

19.05.2020.

02/20 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о додели уговора

Парт. 5 – Одлука о додели уговора

Парт. 6 – Одлука о додели уговора

П. 1 – Обавештење о закљученом уговору

П. 2 – Обавештење о закљученом уговору

П. 3 – Обавештење о закљученом уговору

П. 4- Обавештење о закљученом уговору

П. 5 – Обавештење о закљученом уговору

П. 6 – Обавештење о закљученом уговору

27.04.2020.

27.04.2020.

 

08.05.2020.

08.05.2020.

 

08.05.2020.

08.05.2020.

 

08.05.2020.

 

08.05.2020.

19.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

 

19.05.2020.

01/20 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

 

24.02.2020.

05.03.2020.

 

16.03.2020.

01/20 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 6

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору – Партија 6

15.01.2020.

 

15.01.2020.

 

24.01.2020.

24.01.2020.

 

30.01.2020.

30.01.2020.