Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
Д-03/17 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

01.11.2017.

01.11.2017.

09/17 Канцеларијски материјал и канцеларијски инвентар Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.10.2017.

04.10.2017.

09.10.2017.

13.10.2017.

23.10.2017.

05/17 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2017/2018. годину Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2017.

 

 

17.08.2017.

 

29.08.2017.

 

12.09.2017

08/17 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције… Партија 1 Средства за машинско прање посуђа Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2017.

17.08.2017.

29.08.2017.

06.09.2017.

07/17 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2017.

22.06.2017.

06.07.2017.

13.07.2017.

06/17 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори, 2

Одлука о обустави поступка Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Партија 1 – Обавештење о обустави поступка ЈН

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

12.06.2017.

12.06.2017.

16.06.2017.

19.06.2017.

29.06.2017.

 

29.06.2017.

 

29.06.2017.

29.06.2017.

11.07.2017.

 

11.07.2017.

 

11.07.2017.

11.07.2017.

Д-02/17 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Питања и одговори 6

Питања и одговори 7

Питања и одговори 8

Питања и одговори 9

Питања и одговори 10

Питања и одговори 11

Питања и одговори 12

Питања и одговори 13

Питања и одговори 14

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели уговора Партија 7

Одлука о додели уговора Партија 8

Одлука о додели уговора Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

30.05.2017.

30.05.2017.

22.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

26.06.2017.

11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.

28.07.2017.


28.07.2017.

01/17 Замена подних облога у магацину прехрамбених производа и делу степеништа првог павиљона дома „Вита Јанић“  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.05.2017.

18.05.2017.

30.05.2017.

08.06.2017.

05/17 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

18.05.2017.

Д-01/17 Адаптација купатила у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.

26.04.2017.

10.05.2017.

11.05.2017.

15.05.2017.

17.05.2017.

30.05.2017.

14.06.2017.

04/17 Набавка амбалаже… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.

26.04.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

04/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају… , Партија 4 Одржавање опреме у вешерају Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

03/17 Набавка горива за теретна и путничка возила… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.04.2017.

12.04.2017.

13.04.2017.

24.04.2017.

05.05.2017.

Д-01/17 Набавка прехрамбених производа – намирница… Партија 1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица Обавештење о преговарачком поступку

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2017.

05.04.2017.

06.04.2017.

19.04.2017.

05.05.2017.

03/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о додели уговора

Парт. 1 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 Обавештење о закљученом уговору

27.03.2017.

27.03.2017.

31.03.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

20.04.2017.

02/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о обустави поступка

Парт. 5 – Одлука о додели уговора

Парт. 1 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 Обавештење о обустави поступка ЈН

Парт. 5 Обавештење о закљученом уговору

27.03.2017.

27.03.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

20.04.2017.

20.04.2017.

20.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

02/17 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

01/17 Набавка ситног инвентара… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

01/17 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.02.2017.

21.02.2017.

02.03.2017.

09.03.2017.

Д-04/16 Набавка прехрамбених производа намирница… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори, 2

Питања и одговори, 3

Питања и одговори, 4

Одл. о додели уговора П. 1

Одл. о додели уговора П. 2

Одл. о додели уговора П. 3

Одл. о додели уговора П. 4

Одл. о додели уговора П. 5

Одл. о додели уговора П. 6

Одл. о додели уговора П. 7

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (Партија 1)

Обавештење о закљученом уговору Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору Парт. 5

Обавештење о закљученом уговору Парт. 6

Обавештење о закљученом уговору Парт. 7

Решење о делимичном поништењу поступка, Партија 1

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка ЈН за Партију 1

27.12.2016.

27.12.2016.

 

06.01.2017.

13.01.2017.

18.01.2017.

19.01.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

09.02.2017.

21.02.2017.

 

23.02.2017.

 

23.02.2017.

23.02.2017.

23.02.2017.

23.02.2017.

23.02.2017.

 

23.02.2017.

 

23.03.2017.

04.04.2017.

07/16 Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкама и магацином… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 13.12.2016.13.12.2016.22.12.2016.29.12.2016.
14/16 Набавка рачунарске опреме… Позив за подношења понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 06.12.2016.06.12.2016.15.12.2016.21.12.2016.
02/16 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 30.11.2016.30.11.2016.12.12.2016.21.12.2016.
13/16 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Обавештење о закљученом уговору, Парт. 1Обавештење о закљученом уговору, Парт. 2Обавештење о закљученом уговору, Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 5

30.11.2016.30.11.2016.12.12.2016.12.12.2016. 12.12.2016.12.12.2016.12.12.2016. 21.12.2016.

21.12.2016.

 

21.12.2016.

21.12.2016.

21.12.2016.

Д-03/16 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.11.2016.16.11.2016.19.12.2016.30.12.2016.
12/16 Канцеларијски материјал за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 18.10.2016.18.10.2016.27.10.2016.03.11.2016.
11-16 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције…, Партија 4 Папирна конфекција и остали материјал за одржавање хигијене Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 22.09.2016.22.09.2016.07.10.2016.17.10.2016.
10-16 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 25.08.2016.25.08.2016.05.09.2016.13.09.2016.
06/16 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2016/2017. годину Обавештење о покретању преговарачког поступкаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору 25.08.2016.25.08.2016.06.09.2016.  20.09.2016.
09/16 Инсталација паралелног система за загревање техничке воде за потребе првог и другог павиљона Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 18.07.2016.18.07.2016.27.07.2016.03.08.2016.
Д-02-16 Набавка прехрамбених производа намирница… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Питања и одговори, 5Питања и одговори, 6Питања и одговори, 7Питања и одговори, 8Одл. о додели уговора, Парт. 1Одл. о додели уговора, Парт. 2Одл. о додели уговора, Парт. 3Одл. о додели уговора, Парт. 4Одл. о додели уговора, Парт. 5Одл. о додели уговора, Парт. 6Одл. о додели уговора, Парт. 7Одл. о додели уговора, Парт. 8Одл. о додели уговора, Парт. 9Обавештење о закљученом уговору, Парт. 1Обавештење о закљученом уговору, Парт. 2Обавештење о закљученом уговору, Парт. 3Обавештење о закљученом уговору, Парт. 4Обавештење о закљученом уговору, Парт. 5Обавештење о закљученом уговору, Парт. 6Обавештење о закљученом уговору, Парт. 7Обавештење о закљученом уговору, Парт. 8Обавештење о закљученом уговору, Парт. 9 20.06.2016.20.06.2016.04.07.2016.07.07.2016.08.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.18.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016.
08/16 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПартија 1 – Одлука о додели уговораПартија 2 – Одлука о додели уговораПартија 3 – Одлука о додели уговораПартија 4 – Одлука о обустави поступкаПартија 1 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 2 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 3 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 4 – Обавештење о обустави поступка 16.06.2016.16.06.2016.20.06.2016.04.07.2016.04.07.2016. 04.07.2016. 04.07.2016.13.07.2016. 13.07.2016. 13.07.2016.13.07.2016.
Д-01/16 Адаптација купатила у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Питања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Питања и одговори, 5Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 23.05.2016.23.05.2016.03.06.2016.03.06.2016.10.06.2016.13.06.2016.15.06.2016.24.06.2016.06.07.2016.
07/16 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 17.05.2016.17.05.2016.26.05.2016.02.06.2016.
01/16 Замена подних облога у кухињи и пекари студентског дома „Вита Јанић“… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитање и одговорОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.05.2016.16.05.2016.19.05.2016.25.05.2016.01.06.2016.
05/16 Испорука и уградња антиклизних трака… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.05.2016.16.05.2016.25.05.2016.01.06.2016.
06/16 Набавка намештаја… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Питања и одговори, 2Питања и одговори, 3Одлука о додели уговора, Партија 1Одлука о додели уговора, Партија 2Обавештење о закљученом уговору, Партија 1Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 10.05.2016.10.05.2016.12.05.2016.12.05.2016.16.05.2016.20.05.2016.20.05.2016. 26.05.2016.26.05.2016.
05/16 Набавка амбалаже… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 20.04.2016.20.04.2016.05.05.2016.12.05.2016.
04/16 Набавка горива за теретна и путничка возила… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена и допуна конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 11.04.2016.11.04.2016.14.04.2016 14.04.2016.21.04.2016.28.04.2016.
04/16 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора, Партија 1Одлука о додели уговора, Партија 2Обавештење о закљученом уговору, Партија 1Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 06.04.2016.06.04.2016.18.04.2016.18.04.2016. 26.04.2016.26.04.2016.
03/16 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 24.03.2016.24.03.2016.06.04.2016.13.04.2016.
03/16 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори 2Одлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Обавештење о закљученом уговору Партија 1Обавештење о закљученом уговору Партија 2Обавештење о закљученом уговору Партија 3Обавештење о закљученом уговору Партија 4Обавештење о закљученом уговору Партија 5 15.03.2016.15.03.2016.18.03.2016.21.03.2016.29.03.2016.29.03.2016. 29.03.2016.29.03.2016. 29.03.2016. 07.04.2016. 07.04.2016.07.04.2016. 07.04.2016.07.04.2016.
02/16 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори 2Одлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о поништењу П1Одлука о поништењу П2Обавештење о поништењу поступка П1Обавештење о поништењу поступка П2Обавештење о закљученом уговору Партија 3Обавештење о закљученом уговору Партија 4 15.03.2016.15.03.2016.17.03.2016.18.03.2016.29.03.2016. 29.03.2016.29.03.2016. 29.03.2016. 04.04.2016.04.04.2016.04.04.2016.04.04.2016. 06.04.2016.06.04.2016.
02/16 Набавка ситног инвентара… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 02.03.2016.02.03.2016.07.03.2016.16.03.2016.24.03.2016.
01/16 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОдлука о обустави поступкаОбавештење о поништењу поступка 02.03.2016.02.03.2016.16.03.2016.22.03.2016.22.03.2016.
Д-01/16 Набавка прехрамбених производа намирница… Партија 3 – Качкаваљ и ситан сир Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 23.02.2016.23.02.2016.18.03.2016.30.03.2016.13.04.2016.
01/16 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 17.02.2016.17.02.2016.01.03.2016.09.03.2016.
Д-08/15 Набавка прехрамбених производа – намирница… Конкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Одлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о обустави поступка Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Одлука о додели уговора Партија 6Одлука о додели уговора Партија 7Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОбавештење о обустави поступка ЈН (за Партију 3)Обавештење о закљученом уговору, Партија 2Обавештење о закљученом уговору, Партија 4Обавештење о закљученом уговору, Партија 5Обавештење о закљученом уговору, Партија 7Обавештење о закљученом уговору, Партија 1Обавештење о закљученом уговору, Партија 6 22.12.2015.11.01.2016.15.01.2016.18.01.2016.20.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.28.01.2016.05.02.2016.09.02.2016.11.02.2016.11.02.2016. 11.02.2016.11.02.2016.06.05.2016.06.05.2016.
Д-07/15 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем… Конкурсна документацијаПитање и одговорОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 25.11.2015.22.12.2015.28.12.2015.11.01.2016.
15/15 Набавка рачунарске опреме и уређаја за аутоматску допуну картица… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Обавештење о закљученом уговору Партија 1Обавештење о закљученом уговору Партија 2 10.11.2015.20.11.2015.20.11.2015. 30.11.2015.30.11.2015.
03/15 Радови на замени постојећег осветљења са енергетски ефикаснијим изворима светла у трећем павиљону… Конкурсна документацијаПитања и одговориИзмена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 09.11.2015.12.11.2015.16.11.2015. 16.11.2015.23.11.2015.01.12.2015.
14/15 Набавка опреме за надоградњу система видео надзора… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 09.11.2015.19.11.2015.30.11.2015.
13/15 Набавка намештаја и репарација постојећег у студентским собама… Конкурсна документацијаПитања и одговориОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 02.11.2015.04.11.2015.12.11.2015.18.11.2015.
12/15 Набавка топлотне пумпе (уређаја за догревање техничке воде)… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 28.10.2015.10.11.2015.18.11.2015.
02/15 Набавка молерско фарбарских и завршно занатских радова… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 20.10.2015.30.10.2015.09.11.2015.
11/15 Набавка путничког возила… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 19.10.2015.30.10.2015.10.11.2015.
10/15 Набавка материјала за одржавање… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Обавештење о закљученом уговору П1Обавештење о закљученом уговору П2Обавештење о закљученом уговору П3Обавештење о закљученом уговору П4Обавештење о закљученом уговору П5 19.10.2015.30.10.2015.30.10.2015.30.10.2015.30.10.2015. 30.10.2015. 09.11.2015. 09.11.2015. 09.11.2015.09.11.2015.09.11.2015.
09/15 Набавка канцеларијског материјала… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 12.10.2015.28.10.2015.09.11.2015.
Д-06/15 Набавка прехрамбених производа… Партија 4: Свеже млеко и киселомлечни производи Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 05.10.2015.10.11.2015.23.11.2015.
Д-05/15 Набавка средстава за одржавање хигијене… Партија 4: Папирна конфекција и остали материјал… Конкурсна документацијаПитање и одговорПитање и одговор, 2Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 05.10.2015.30.10.2015.03.11.2015.10.11.2015.23.11.2015.
Д-04/15 Набавка средстава за одржавање хигијене… Партија 4: Папирна конфекција и остали материјал… Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка ЈН, бр. 678 од 11.09.2015.Обавештење о обустави поступка ЈН 31.08.2015.11.09.2015.23.09.2015.
Д-03/15 Набавка прехрамбених производа… Партија 4: Свеже млеко и киселомлечни производи Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка ЈН, бр. 677 од 11.09.2015.Обавештење о обустави поступка ЈН 31.08.2015.11.09.2015.23.09.2015.
08/15 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 29.06.2015.29.06.2015.02.07.2015.03.07.2015.22.07.2015.21.10.2015.29.10.2015.
Д-02/15 Набавка прехрамбених производа – намирница… Конкурсна документацијаПитања и одговориОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о обустави поступка ЈН – Парија 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 6Обавештење о закљученом уговору – Партија 7Обавештење о закљученом уговору – Партија 8Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 08.06.2015.01.07.2015.11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015.11.08.2015.11.08.2015.11.08.2015.
Д-01/15 Набавка средстава за одржавање хигијене, … Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о обустави поступка јавне набавке – Партија 4 01.06.2015.01.06.2015.26.06.2015.29.07.2015. 29,07.2015 29.07.2015. 29.07.2015.
04/15 Апликативни софтвер… – Student Card System Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 27.05.2015. 27.05.2015.11.06.2015.26.06.2015.
07/15 Набавка лаког доставног возила … Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 13.05.2015.13.05.2015.04.04.2015.
06/15 Електронске картице и потрошни материјал… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 13.05.2015.13.05.2015.04.04.2015.
05/15 Набавка горива за теретна и путничка возила Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 06.05.2015.06.05.2015.29.05.2015.
04/15 Набавка амбалаже… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 29.04.2015.29.04.2015.26.05.2015.
Д-01/15 Адаптација соба у другом павиљону… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 27.04.2015.27.04.2015.26.06.2015.
03/15 Набавка опреме за потребе вешераја… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 21.04.2015.21.04.2015.20.05.2015.
01/15 Замена подних облога… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 20.04.2015.20.04.2015.11.05.2015.
Д-01/15 Услуге осигурања имовине и лица… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори 2Питања и одговори 3Питања и одговори 4Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаПитања и одговори 5Питања и одговори 6Питања и одговори 7Питања и одговори 8Обавештење о закљученом уговору 07.04.2015.07.04.2015.20.04.2015.22.04.2015.22.04.2015.23.04.2015.28.04.2015.28.04.2015. 28.04.2015.28.04.2015.28.04.2015.28.04.2015.08.06.2015.
03/15 Услуге текућих поправки и одржавања рачунарске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаДопуна конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 4Обавештење о обустави поступка – Партија 3 12.03.2015.12.03.2015.13.03.2015.13.03.2015. 16.04.2014. 16.04.2014. 16.04.2014.16.04.2014
02/15 Услуге текућих поправки и одржавања… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори 1Питања и одговори 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 05.03.2015.05.03.2015.11.03.2015.11.03.2015.02.04.2015.02.04.2015.02.04.2015.02.04.2015.
       
Набавка прехрамбених производа – намирница… Претходно обавештење  26.02.2015.
01/15 Испитивање санитарно хигијенског стања… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 19.02.2014.19.02.2014.11.03.2015.
02/15 Набавка ситног инвентара… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 20.01.2015.20.01.2015.13.02.2015.
01-15 Набавка ХТЗ опреме и униформи… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОбавештење о закљученом уговору 20.01.2015.20.01.2015.10.02.2014.09.03.2015.
Д-07/14 Прехрамбени производи – намирнице… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 6Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 10.12.2014.10.12.2014.22.12.2014.26.12.2014.04.02.2014. 04.02.2014. 04.02.2014. 04.02.2014. 04.02.2014.04.02.2014.04.02.2014.
Д-06/14 Набавка електричне енергије… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документацијеОбавештење о закљученом уговору 24.11.2014.24.11.2014.27.11.2014.09.01.2015.
Д-05/14 Набавка материјала за одржавање… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 14.10.2014.14.10.2014.04.12.2014.04.12.2014.04.12.2014.
02/14 Апликативни софтвер – Student Card System Обавештење о покретању преговарачког поступка…Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора…Обавештење о закљученом уговору 25.09.2014.25.09.2014.09.10.2014.21.10.2014.
06/14 Електронске картице и потрпшни материјал… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори…Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаПитања и одговори…, 2Обавештење о закљученом уговору 25.09.2014.25.09.2014.29.09.2014.29.09.2014. 29.09.2014.03.09.2014.21.10.2014.
01/14 Молерско-фарбарски и завршни радови… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 25.09.2014.25.09.2014.21.10.2014.
05/14 Канцеларијски материјал… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Питања и одговори, 2Питања и одговори, 3Обавештење о закљученом уговору 04.09.2014.04.09.2014.08.09.2014.08.09.2014.08.09.2014.29.09.2014.
Д-01/13 Адаптација санитар. чворова Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документацијеПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Обавештење о закљученом уговору 08.07.2013.08.07.2013.30.07.2013.16.07.2013.23.07.2013.30.07.2013.31.07.2013.22.08.2013.
 .
13/13 Набавка кухињске опреме Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговориОбавештење о закљученом уговору 09.07.2013.11.07.2013.15.07.2013.02.08.2013.
 14/13 Набавка електронских картица и рибона Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о обустави поступка јавне набавке 28.08.2013.28.08.2013.17.09.2013.
 15/13 Набавка електронских картица и рибона Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 17.09.2013.17.09.2013.15.10.2013.
 02/13 Набавка апликативног софтвера Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора у преговарачком поступкуОбавештење о закљученом уговору 17.10.2013.17.10.2013.30.10.2013.13.11.2013.
 Д
 Д-02/13 Набавка прехрамбених производа – намирница Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документације (Измењен Прилог бр. 11)Пратећи текст уз измену конкурсне документацијеПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 6Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 30.10.2013.30.10.2013.06.11.2013.06.11.2013.18.11.2013.20.11.2013.21.11.2013.22.11.2013.09.01.2014.
 Д-01/14 Набавка електричне енергије Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 29.01.2014.29.01.2014.19.03.2014.
Набавка прехрамбених производа – намирница Претходно обавештење  04.02.2014.
 01/14 Испитивања санитарно хигијенског стања хране… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаКонкурсна документација са изменомОбавештење о продужетку рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору 27.02.2014.03.03.2014.03.03.2014. 20.03.2014.
01/14 Обезбеђивање прикључка Студентског центра у Крагујевцу на Академску мрежу… Позив за подношење понудаКонкурсна документација Обавештење о закљученом уговору 24.03.2014.24.04.2014. 10.04.2014.
Д-01/14 Адаптација санитарних чворова  у Другом павиљону Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориИзмена конкурсне документацијеПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Питања и одговори, 5Питања и одговори, 6Обавештење о закљученом уговору 07.04.2014.07.04.2014.17.04.2014.17.04.2014.22.04.2014.23.04.2014.24.04.2014.25.04.2014.05.05.2014.06.06.2014.
 02/14 Кухињска опрема за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Обавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору 07.04.2014.07.04.2014.08.04.2014.09.04.2014.14.04.2014.15.04.2014.04.06.2014.23.06.2014.
 03/14 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 08.05.2014.08.05.2014.28.05.2014.
 04/14 Набавка горива за теретна и путничка возила за потребе… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 08.05.2014.08.05.2014.28.05.2014.
 Д-02/14 Набавка средстава за одржавање хигијене, … Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 19.05.2014.19.05.2014.11.07.2014. 11.07.2014.11.07.2014.11.07.2014.
 Д-03/14 Набавка материјала за одржавање… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Обавештење о обустави поступка – Партија 2Обавештење о обустави поступка – Партија 3Обавештење о обустави поступка – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 02.06.2014.02.06.2014.
24.06.2014.
03.07.2014.03.07.2014.
03.07.2014.

16.07.2014.
 16.07.2014.
 Д-04/14 Прехрамбени производи – намирнице Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Измена конкурсне документацијеОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 6Обавештење о закљученом уговору – Партија 7Обавештење о закљученом уговору – Партија 8Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 16.06.2014.16.06.2014.
01.07.2014.07.07.2014.
07.07.2014.
07.08.2014.
07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.07.08.2014.