<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
       
07/16 Набавка и прилагођавање захтевима наручиоца апликативног софтвера за управљање јавним набавкама и магацином… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 13.12.2016.13.12.2016.22.12.2016.29.12.2016.
       
14/16 Набавка рачунарске опреме… Позив за подношења понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 06.12.2016.06.12.2016.15.12.2016.21.12.2016.
       
02/16 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 30.11.2016.30.11.2016.12.12.2016.21.12.2016.
       
13/16 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Обавештење о закљученом уговору, Парт. 1Обавештење о закљученом уговору, Парт. 2Обавештење о закљученом уговору, Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 5

30.11.2016.30.11.2016.12.12.2016.12.12.2016. 12.12.2016.12.12.2016.12.12.2016. 21.12.2016.

21.12.2016.

 

21.12.2016.

21.12.2016.

21.12.2016.

       
Д-03/16 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.11.2016.16.11.2016.19.12.2016.30.12.2016.
       
12/16 Канцеларијски материјал за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 18.10.2016.18.10.2016.27.10.2016.03.11.2016.
       
11-16 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције…, Партија 4 Папирна конфекција и остали материјал за одржавање хигијене Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 22.09.2016.22.09.2016.07.10.2016.17.10.2016.
       
10-16 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 25.08.2016.25.08.2016.05.09.2016.13.09.2016.
       
06/16 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2016/2017. годину Обавештење о покретању преговарачког поступкаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору 25.08.2016.25.08.2016.06.09.2016.  20.09.2016.
       
09/16 Инсталација паралелног система за загревање техничке воде за потребе првог и другог павиљона Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 18.07.2016.18.07.2016.27.07.2016.03.08.2016.
       
Д-02-16 Набавка прехрамбених производа намирница… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Питања и одговори, 5Питања и одговори, 6Питања и одговори, 7Питања и одговори, 8Одл. о додели уговора, Парт. 1Одл. о додели уговора, Парт. 2Одл. о додели уговора, Парт. 3Одл. о додели уговора, Парт. 4Одл. о додели уговора, Парт. 5Одл. о додели уговора, Парт. 6Одл. о додели уговора, Парт. 7Одл. о додели уговора, Парт. 8Одл. о додели уговора, Парт. 9Обавештење о закљученом уговору, Парт. 1Обавештење о закљученом уговору, Парт. 2Обавештење о закљученом уговору, Парт. 3Обавештење о закљученом уговору, Парт. 4Обавештење о закљученом уговору, Парт. 5Обавештење о закљученом уговору, Парт. 6Обавештење о закљученом уговору, Парт. 7Обавештење о закљученом уговору, Парт. 8Обавештење о закљученом уговору, Парт. 9 20.06.2016.20.06.2016.04.07.2016.07.07.2016.08.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.15.07.2016.18.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.26.07.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016. 15.08.2016.15.08.2016.
       
08/16 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПартија 1 – Одлука о додели уговораПартија 2 – Одлука о додели уговораПартија 3 – Одлука о додели уговораПартија 4 – Одлука о обустави поступкаПартија 1 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 2 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 3 – Обавештење о закљученом уговоруПартија 4 – Обавештење о обустави поступка 16.06.2016.16.06.2016.20.06.2016.04.07.2016.04.07.2016. 04.07.2016. 04.07.2016.13.07.2016. 13.07.2016. 13.07.2016.13.07.2016.
       
Д-01/16 Адаптација купатила у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Питања и одговори, 2Питања и одговори, 3Питања и одговори, 4Питања и одговори, 5Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 23.05.2016.23.05.2016.03.06.2016.03.06.2016.10.06.2016.13.06.2016.15.06.2016.24.06.2016.06.07.2016.
       
07/16 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 17.05.2016.17.05.2016.26.05.2016.02.06.2016.
       
01/16 Замена подних облога у кухињи и пекари студентског дома „Вита Јанић“… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитање и одговорОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.05.2016.16.05.2016.19.05.2016.25.05.2016.01.06.2016.
       
05/16 Испорука и уградња антиклизних трака… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 16.05.2016.16.05.2016.25.05.2016.01.06.2016.
       
06/16 Набавка намештаја… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори, 1Питања и одговори, 2Питања и одговори, 3Одлука о додели уговора, Партија 1Одлука о додели уговора, Партија 2Обавештење о закљученом уговору, Партија 1Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 10.05.2016.10.05.2016.12.05.2016.12.05.2016.16.05.2016.20.05.2016.20.05.2016. 26.05.2016.26.05.2016.
       
05/16 Набавка амбалаже… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 20.04.2016.20.04.2016.05.05.2016.12.05.2016.
       
04/16 Набавка горива за теретна и путничка возила… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена и допуна конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 11.04.2016.11.04.2016.14.04.2016 14.04.2016.21.04.2016.28.04.2016.
       
04/16 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније… Позив за подношење понуда