<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
07/19 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о обустави поступка

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 5 – Одлука о додели уговора

Партија 6 – Одлука о обустави поступка

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о обустави поступка

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 – Обавештење о обустави поступка

31.12.2019.

31.12.2019.

03.01.2020.

10.01.2020.

10.01.2020.

10.01.2020.

10.01.2020.

10.01.2020.

10.01.2020.

17.01.2020.

17.01.2020.

17.01.2020.

17.01.2020.

17.01.2020.

17.01.2020.

Д-04/19 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о додели уговора

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 5 – Одлука о додели уговора

Партија 6 – Одлука о додели уговора

Парт. 1 – Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 – Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 – Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 – Обавештење о закљученом уговору

Парт. 5 – Обавештење о закљученом уговору

Парт. 6 – Обавештење о закљученом уговору

30.12.2019.

30.12.2019.

04.02.2020.

04.02.2020.

04.02.2020.

04.02.2020.

04.02.2020.

04.02.2020.

20.02.2020.

20.02.2020.

20.02.2020.

20.02.2020.

20.02.2020.

20.02.2020.

04/19 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.12.2019.

17.12.2019.

26.12.2019.

06.01.2020.

Д-03/19 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.11.2019.

18.11.2019.

19.12.2019.

03.01.2020.

05/19 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2019/2020. годину Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2019.

05.09.2019.

10.09.2019.

10.09.2019.

17.09.2019.

27.09.2019.

06/19 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2019.

05.09.2019.

17.09.2019.

24.09.2019.

03/19 Адаптација простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.08.2019.

08.08.2019.

19.08.2019.

27.08.2019.

Д-02/19 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу, партија 10 Поврће и воће мрзло Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2019.

17.07.2019.

19.08.2019.

30.08.2019.

04/19 Услуге осигурања објеката, возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе Студентски центар у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2019.

18.06.2019.

20.06.2019.

20.06.2019.

20.06.2019.

20.06.2019.

01.07.2019.

09.07.2019.

02/19 Набавка и уградња аутоматског система за откривање и дојаву пожара у дому „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2019.

13.06.2019.

17.06.2019.

17.06.2019.

19.06.2019.

26.06.2019.

08.07.2019.

Д-01/19 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о додели уговора

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 5 – Одлука о додели уговора

Партија 6 – Одлука о додели уговора

Партија 7 – Одлука о додели уговора

Партија 8 – Одлука о додели уговора

Партија 9 – Одлука о додели уговора

Партија 10 – Одлука о обустави поступка

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 7 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 8 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 9 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 10 – Обавештење о обустави поступка

29.05.2019.

29.05.2019.

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

03.07.2019

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

16.07.2019.

05/19 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора, Партија 1

Одлука о додели уговора, Партија 2

Одлука о додели уговора, Партија 3

Одлука о додели уговора, Партија 4

Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

Обавештење о закљученом уговору, Партија 3

Обавештење о закљученом уговору, Партија 4

23.05.2019.

23.05.2019.

06.06.2019.

06.06.2019.

06.06.2019.

06.06.2019.

14.06.2019.

14.06.2019.

14.06.2019.

14.06.2019.

04/19 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2019.

30.04.2019.

15.05.2019.

23.05.2019.

01/19 Уређење партера око новоизграђеног четвртог павиљона са адаптацијом главног канализационог прикључка Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2019.

24.04.2019.

07.05.2019.

17.05.2019.

03/19 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.04.2019.

22.04.2019.

06.05.2019.

14.05.2019.

03/19 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о додели уговора

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

03.04.2019.

03.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

02/19 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о додели уговора

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 5 – Одлука о додели уговора

Партија 6 – Одлука о додели уговора

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 – Обавештење о закљученом уговору

03.04.2019.

03.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

25.04.2019.

02/19 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.04.2019.

02.04.2019.

11.04.2019.

19.04.2019.

01/19 Набавка ситног инвентара за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.03.2019.

27.03.2019.

05.04.2019.

15.04.2019.

01/19 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.02.2019.

25.02.2019.

06.03.2019.

14.03.2019.