<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
09/18 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Партија 1 – Одлука о додели уговора

Партија 2 – Одлука о додели уговора

Партија 3 – Одлука о додели уговора

Партија 4 – Одлука о додели уговора

Партија 5 – Одлука о додели уговора

Партија 6 – Одлука о обустави поступка

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 – Обавештење о обустави поступка ЈН

31.12.2018.

31.12.2018.

04.01.2019.

04.01.2019.

10.01.2018.

10.01.2018.

10.01.2018.

10.01.2018.

10.01.2018.

10.01.2018.

18.01.2019.

18.01.2019.

18.01.2019.

18.01.2019.

18.01.2019.

18.01.2019.

Д-04/18 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговои 1

Питања и одговои 2

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Одлука о додели уговора – Партија 5

Одлука о додели уговора – Партија 6

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 – Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018.

24.12.2018.

18.01.2019.

18.01.2019.

05.02.1019.

05.02.1019.

05.02.1019.

05.02.1019.

05.02.1019.

05.02.1019.

20.02.2019.

20.02.2019.

20.02.2019.

20.02.2019.

20.02.2019.

20.02.2019.

02/18 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

24.12.2018.

Д-03/18 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

28.11.2018.

28.11.2018.

31.12.2018.

14.01.2019.

29.10.2019.

08/18 Канцеларијски материјал и канцеларијски инвентар за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2018.

15.10.2018.

24.10.2018.

01.11.2018.

07/18 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.08.2018.

21.08.2018.

31.08.2018.

10.09.2018.

07/18 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2018/2019. годину Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
21.08.2018.

21.08.2018.

31.08.2018.

11.09.2018.

Д-02/18 Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу: Партија 5 Свеже млеко и киселомлечни производи и Партија 6 Јаја Обавештење о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда – допуну понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Обавештење о закљученом уговору, Партија 5

Обавештење о закљученом уговору, Партија 6

08.08.2018.

08.08.2018.

10.08.2018.

21.08.2018.

21.08.2018.

04.09.2018.

04.09.2018.

06/18 Набавка кухињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2018.

20.06.2018.

25.06.2018.

26.06.2018.

26.06.2018.

26.06.2018.

02.07.2018.

12.07.2018.

01/18 Замена подних облога у магацину угоститељства и делу службе одржавања у дому „Вита Јанић“ и постављње подне облоге у подрумској просторији у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2018.

18.06.2018.

27.06.2018.

06.07.2018.

Д-01/18 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора Парт. 1

Одлука о додели уговора Парт. 2

Одлука о додели уговора Парт. 3

Одлука о додели уговора Парт. 4

Одлука о додели уговора Парт. 7

Одлука о додели уговора Парт. 8

Одлука о додели уговора Парт. 9

Одлука о додели уговора Парт. 10

Одлука о обустави поступка Парт. 5

Одлука о обустави поступка Парт. 6

Обавештење о обустави поступка Парт. 5

Обавештење о обустави поступка Парт. 6

Парт. 1 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 7 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 8 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 9 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 10 Обавештење о закљученом уговору

18.06.2018.

18.06.2018.

02.07.2018.

04.07.2018.

12.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

23.07.2018.

25.07.2018.

25.07.2018.

08.08.2018.

08.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

09.08.2018.

06/18 Стручни надзор над радовима за доградњу студентског дома у Крагујевцу, у оквиру Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ , под називом: Радови на реконструкцији, надоградњи и надградњи постојећег пословног објекта бр. 5 за објекат социјалне заштите – четврти павиљон Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.06.2018.

11.06.2018.

15.06.2018.

26.06.2018.

06.07.2018.

Д-01/18 Прва фаза реконструкције вентилационог система кухињског блока и студентског ресторана дома „Вита Јанић“ и простора пекаре Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори, 2

Питања и одговори, 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.05.2018.

23.05.2018.

01.06.2018.

11.06.2018.

11.06.2019.

02.07.2018.

16.07.2018.

05/18 Услуге осигурања објеката, возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори, 1

Питања и одговори, 2

Питања и одговори, 3

Допуна конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Питања и одговори, 4

Питања и одговори, 5

Питања и одговори, 6

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.05.2018.

14.05.2018.

16.05.2018.

16.05.2018.

17.05.2018.

17.05.2018.

17.05.2018.

17.05.2018.

17.05.2018.

17.05.2018.

30.05.2018.

11.06.2018.

05/18 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Парт. 1

Одлука о додели уговора Парт. 2

Одлука о додели уговора Парт. 3

Одлука о додели уговора Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору Парт. 1

Обавештење о закљученом уговору Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору Парт. 4

14.05.2018.

14.05.2018.

25.05.2018.

25.05.2018.

25.05.2018.

25.05.2018.

01.06.2018.

01.06.2018.

01.06.2018.

01.06.2018.

04/18 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.

25.04.2018.

08.05.2018.

21.05.2018.

04/18 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају…, Партија 5 Одржавање конвекто и термовентилационих пећи Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора са исправљеном техничком грешком

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.

25.04.2018.

04.05.2018.

07.05.2018.

11.05.2018.

03/18 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2018.

11.04.2018.

23.04.2018.

03.05.2018.

03/18 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 Одлука о додели уговора

Парт. 2 Одлука о додели уговора

Парт. 3 Одлука о додели уговора

Парт. 4 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Парт. 1

Обавештење о закљученом уговору Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору Парт. 4

02.04.2018.

02.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

02/18 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 Одлука о додели уговора

Парт. 2 Одлука о додели уговора

Парт. 3 Одлука о додели уговора

Парт. 4 Одлука о додели уговора

Парт. 5 Одлука о обустави поступка

Парт. 6 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Парт. 1

Обавештење о закљученом уговору Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору Парт. 4

Обавештење о обустави поступка Парт. 5

Обавештење о закљученом уговору Парт. 6

02.04.2018.

02.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

13.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

02/18 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Допуна конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018.

26.03.2018.

30.03.2018.

30.03.2018.

30.03.2018.

12.04.2018.

23.04.2018.

01/18 Набавка ситног инвентара за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018.

26.03.2018.

04.04.2018.

16.04.2018.

01/18 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених за потребе Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.02.2018.

22.02.2018.

05.03.2018.

13.03.2018.