<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
11/17 Набавка рачунарске опреме Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.12.2017.

27.12.2017.

 

08.01.2017.

17.01.2018.

10/17 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – Парт. 1

Одлука о додели уговора – Парт. 2

Одлука о додели уговора – Парт. 3

Одлука о додели уговора – Парт. 4

Одлука о додели уговора – Парт. 5

Обавештење о закљученом уговору – Парт. 1

Обавештење о закљученом уговору – Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору – Парт. 3

Обавештење о закљученом уговору – Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору – Парт. 5

27.12.2017.

27.12.2017.

29.12.2017.

 

08.01.2017.

08.01.2017.

 

08.01.2017.

 

08.01.2017.

 

08.01.2017.

 

17.01.2018.

 

17.01.2018.

 

17.01.2018.

 

17.01.2018.

 

17.01.2018.

Д-04/17 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Допуна конкурсне документације

Питања и одговори 6

Питања и одговори 7

Одл. о додели уговора Парт. 1

Одл. о додели уговора Парт. 2

Одл. о додели уговора Парт. 3

Одл. о додели уговора Парт. 4

Одл. о додели уговора Парт. 5

Одл. о додели уговора Парт. 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, Партија 3

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 1

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 2

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 4

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 5

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 6

Обавештење о закљученом уговору, Парт. 3

25.12.2017.

 

25.12.2017.

 

28.12.2017.

08.01.2018.

12.01.2018.

15.01.2018.

15.01.2018.

 

15.01.2018.

19.01.2018

 

22.01.2018.

06.02.2018.

06.02.2018.

06.02.2018.

 

06.02.2018.

 

06.02.2018.

 

06.02.2018.

 

20.02.2018.

 

28.02.2018.

 

 

28.02.2018.

 

 

28.02.2018.

 

28.02.2018.

 

28.02.2018.

22.03.2018.

02/17 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.11.2017.

30.11.2017.

 

06.12.2017.

12.12.2017.

 

22.12.2017.

Д-03/17 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2017.

 

01.11.2017.

28.11.2017.

 

04.12.2017.

20.12.2017.

09/17 Канцеларијски материјал и канцеларијски инвентар Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.10.2017.

04.10.2017.

09.10.2017.

13.10.2017.

23.10.2017.

05/17 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2017/2018. годину Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2017.

 

 

17.08.2017.

 

29.08.2017.

 

12.09.2017

08/17 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције… Партија 1 Средства за машинско прање посуђа Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2017.

17.08.2017.

29.08.2017.

06.09.2017.

07/17 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2017.

22.06.2017.

06.07.2017.

13.07.2017.

06/17 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори, 2

Одлука о обустави поступка Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Партија 1 – Обавештење о обустави поступка ЈН

Партија 2 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 – Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 – Обавештење о закљученом уговору

12.06.2017.

12.06.2017.

16.06.2017.

19.06.2017.

29.06.2017.

 

29.06.2017.

 

29.06.2017.

29.06.2017.

11.07.2017.

 

11.07.2017.

 

11.07.2017.

11.07.2017.

Д-02/17 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Питања и одговори 6

Питања и одговори 7

Питања и одговори 8

Питања и одговори 9

Питања и одговори 10

Питања и одговори 11

Питања и одговори 12

Питања и одговори 13

Питања и одговори 14

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели уговора Партија 7

Одлука о додели уговора Партија 8

Одлука о додели уговора Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

30.05.2017.

30.05.2017.

22.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

23.06.2017.

26.06.2017.

11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


11.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.


28.07.2017.

28.07.2017.


28.07.2017.

01/17 Замена подних облога у магацину прехрамбених производа и делу степеништа првог павиљона дома „Вита Јанић“  Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.05.2017.

18.05.2017.

30.05.2017.

08.06.2017.

05/17 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

18.05.2017.

Д-01/17 Адаптација купатила у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.

26.04.2017.

10.05.2017.

11.05.2017.

15.05.2017.

17.05.2017.

30.05.2017.

14.06.2017.

04/17 Набавка амбалаже… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.

26.04.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

04/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају… , Партија 4 Одржавање опреме у вешерају Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

18.05.2017.

03/17 Набавка горива за теретна и путничка возила… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.04.2017.

12.04.2017.

13.04.2017.

24.04.2017.

05.05.2017.

Д-01/17 Набавка прехрамбених производа – намирница… Партија 1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица Обавештење о преговарачком поступку

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2017.

05.04.2017.

06.04.2017.

19.04.2017.

05.05.2017.

03/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о додели уговора

Парт. 1 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 Обавештење о закљученом уговору

27.03.2017.

27.03.2017.

31.03.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

20.04.2017.

02/17 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Парт. 1 – Одлука о додели уговора

Парт. 2 – Одлука о додели уговора

Парт. 3 – Одлука о додели уговора

Парт. 4 – Одлука о обустави поступка

Парт. 5 – Одлука о додели уговора

Парт. 1 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 2 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 3 Обавештење о закљученом уговору

Парт. 4 Обавештење о обустави поступка ЈН

Парт. 5 Обавештење о закљученом уговору

27.03.2017.

27.03.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

11.04.2017.

11.04.2017.

 

20.04.2017.

20.04.2017.

20.04.2017.

 

20.04.2017.

 

20.04.2017.

02/17 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

01/17 Набавка ситног инвентара… Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

01/17 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.02.2017.

21.02.2017.

02.03.2017.

09.03.2017.