СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Србија, 34000 Крагујевац, Радоја Домановића 1
Телефон: 034/ 336 065,   Факс: 034/ 370 036

 

Портирница I павиљона 034/335-911  
Портирница I I павиљона 034/335-911  
Портирница I I I павиљона 034/335-317  
Ресторан Ди Треви 034/336-232 filipovic@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 1“ 034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 2“ 034/336-065 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 3“,
Клинички центар
062/8840-589 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на Економском факултету 062/277-649 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на факултету медицинских наука 034/306-800,
lok.128
ishrana@studentskicentar-kg.rs
Продавница  Клинички центар 062/8840-588 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Посластичарница 034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Директор СЦ, Млађан Димитријевић 034/336-065 office@studentskicentar-kg.rs
Пом. дир. за финанс.послове, Вера Максимовић 034/335-500 veramaksimovic@studentskicentar-kg.rs
Пом. дир. за исхрану, Јелена Станишић 034/331-806 jelenastanisic@studentskicentar-kg.rs
Пом. дир. за комерц. послове, Саша Милојевић 034/370-202 sasa@studentskicentar-kg.rs
Пом. дир. за смештај, Жељко Трифуновић 034/336-065 smestaj@studentskicentar-kg.rs
Секретар установе, Весна Ђорђевић 034/332-260 vesna@studentskicentar-kg.rs
Управник дома „Вита Јанић“ 034/336-065 smestaj@studentskicentar-kg.rs
Лице за заштиту података о личности, Славица Поповић Јоксимовић 062/277-983 zastitapodataka@studentskicentar-kg.rs

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука