Студентски центар у Крагујевцу, са седиштем у ул. Радоја Домановића бр. 1, организован је као установа под ингеренцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чија је примарна делатност регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета, што у данашњим условима значи програмским и планским пословањем реализовати бројне и вишесмерне aктивности прилагођене савременим тенденцијама у развоју државе и града Крагујевца као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.
У три смештајна објекта Студентског центра у Крагујевцу, што подразумева:

  • Павиљон I са 244 лежаја у 90 соба и Павиљон II са 270 лежаја у такође 90 соба у седишту установе –  студентском дому “Вита Јанић“ у ул. Радоја Домановића бр. 1 и Павиљон III са 120 лежаја у 64 собе у студентском дому “Слобода“у ул. Бранка Радичевића бр. 1 – обезбеђен је смештај за укупно 634 корисника. Све собе су с купатилом, функционално опремљене, у складу с прописаним и имплементираним стандардима.  За све кориснике је преко ресурса Академске мреже доступан WiFi прикључак на интернет.
  • У саставу студентског дома „Слобода“, на располагању су и 4 (четири) двокреветна, савремено опремљена апартмана, за потребе професора и угледних сарадника Универзитета у Крагујевцу. Употреба апартмана се реализује у договору са Ректоратом.

Структура смештајних капацитета је дата на следећој табели:

Собе Први павиљон Други павиљон Трећи павиљон Укупно соба
Једнокреветне
8
18
26
Двокреветне
18
10
36
64
Трокреветне
56
70
10
136
Четворокреветне
8
10
18
Укупно соба
90
90
64
244
Апартмани
4
4

Услуге смештаја за трећа лица, посебно у периоду од  15. јула до 20. августа доступне су: спортским екипама, организованим групама и гостима образовних и других институција града и републике. Пружање услуге исхране и смештаја у поменутом периоду зависи од расположивих капацитета и реализује се по званичном ценовнику установе.
У склопу сектора смештаја за потребе студената и трећих лица организован је рад вешераја. Квалитетна услуга прања, сушења и пеглања веша се обавља на савременим машинама за прање и сушење веша великог капацитета.
У склопу дома „Вита Јанић“ студентима је на располагању и интернет кафе са 10 рачунара.

* * *

Информација за студенте са инвалидитетом

У Студентском центру у Крагујевцу у новоизграђеном објекту, четвртом павиљону у ул. Војводе Путника бр. 53, студентима са инвалидитетом на располагању су смештајни капацитети у једној једнокреветној и једној трокреветној соби.

Напомињемо да су у овом објекту испуњени сви прописани услови за боравак лица са ивалидитетом, те да је студетима обезбеђен приступ објекту, собама и свим другим расположивим просторијама.

Подсећамо да смештај студената са инвалидитетом установа обезбеђује на основу одлуке надлежне комисије, Правилника о смештају и исхрани ученика и студената и Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2020/2021. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Решење брoj 451 – 02 – 1264/2020 – 05 од 25. 05. 2020. године)