Mobirise
27. Јун      2024.

Конкурс за пријем студената у установе за смештај и исхрану за школску 2024/2025. годину


20. Јун      2024.

Обавештење о раду студентских ресторана у току летњег семестралног распуста 2024. године.


17. Април      2024.

Обавештење о раду студентских ресторана у домовима "Вита Јанић" и "Слобода" за време првомајских и ускршњих празника


17. Април      2024.

Обавештење о раду студентскогресторана на Економском факултету за време првомајских и ускршњих празника


09. Фебруар      2024.

У недељу 24.03.2024. год. студентски ресторан у дому Вита Јанић НЕ РАДИ. Тог дана услуге исхране се могу користити у ресторану дома "Слобода".


20. Март      2024.

Обавештење о раду студентских ресторана за време празника - Дана државности Републике Србије


15. Јануар      2024.

Обавештење: Студентски ресторан у дому "Слобода" почиње са радом у понедељак 22.01.2024. године


О НАМА

Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар.
Примарна делатност установе је регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета која у данашњим условима захтевају знатно шири и свеобухватнији програм рада и деловања прилагођен савременим тенденцијама, развоју града као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.
Поред обављана основних делатности, свој пословни потенцијал Студентски центар исказује и кроз обављање комерцијалних делатноси, уз стављање посебног акцента на обављање угоститељских услуга. Сходно томе Студентски центар је оформио посебну организациону целину у чијем саставу ради више ресторана и бифеа.

Смештај

Два студентска дома у четри павиљона у центру града са 312 соба, 4 апартмана, библиотеком, ПЦ учионицоми и другим пратећим садржајима.

Исхрана

Две савремене  кухиње великог капацитета, пекара, посластичарница, више бифеа и пет ресторана исхране који раде и недељом и празником.

Учење

У склопу Студентског центра Крагујевац постоји читаоница и web учионица које су на располагању студентима 24/7. Свака соба има приступ брзом интернету.

Подршка

У циљу подршке студентима и информисања о условима за остваривање права на коришћење услуга центра, на располагању су стручне службе.

СМЕШТАЈ

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 1

Једнокреветне 8
Двокреветне 18
Трокреветне 56
Четворокреветне 8
УКУПНО 90 СОБА

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 2

Једнокреветне 0 
Двокреветне 10 
Трокреветне 70 
Четворокреветне 10 
УКУПНО 90 СОБА

Студентском дом “Слобода“
Павиљон 3

Једнокреветне 18
Двокреветне 36 
Трокреветне 10 
Четворокреветне 0 
УКУПНО 64 СОБЕ

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 4

Једнокреветне 12
Двокреветне 34
Трокреветне 21
Четворокреветне 1
УКУПНО 68 СОБА

Студентски центар у Крагујевцу, са седиштем у ул. Радоја Домановића бр. 1, организован је као установа под ингеренцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чија је примарна делатност регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета, што у данашњим условима значи програмским и планским пословањем реализовати бројне и вишесмерне aктивности прилагођене савременим тенденцијама у развоју државе и града Крагујевца као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.

Услуге смештаја за трећа лица, посебно у периоду од 15. јула до 20. августа доступне су: спортским екипама, организованим групама и гостима образовних и других институција града и републике. Пружање услуге исхране и смештаја у поменутом периоду зависи од расположивих капацитета и реализује се по званичном ценовнику установе.  У склопу сектора смештаја за потребе студената и трећих лица организован је рад вешераја. Квалитетна услуга прања, сушења и пеглања веша се обавља на савременим машинама за прање и сушење веша великог капацитета. У склопу дома „Вита Јанић“ студентима је на располагању и интернет кафе са 10 рачунара.

ИСХРАНА

Служба исхране ради у оквиру Установе Студентски центар Крагујевац поседује савремене производне капацитете који су последњих година уз изузетно залагање ресорног Министарства и менаџмента Студентског центра опремљени модерним професионалним угоститељским уређајима.
Безбедност производа и санитарно-хигијенске услове контролише Институт за јавно здравље Крагујевац.
Оброци се припремају према документу Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,,Стандарди норматива и јела,, (август 2011.) прописаном за област исхране ученика и студената. 
Студентски центар у Крагујевцу данас је установа значајних референци у региону, с рејтингом грађеним дугогодишњим озбиљним радом и залагањем на пољу производње и дистрибуције

готових куваних јела, посластичарских и пекарских производа. Принцип пословања заснован је на потенцирању квалитета производног асортимана о чему говори податак да је установа лидер у региону у домену примене стандарда и поседује цертификован систем квалитета у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 (Cert.No: Q1418/02 Evrocert, Cert.No: Q05684/0 Qualitu Austria/IQNet) и Програма за безбедност хране HACCP систем у складу са Codex alimentarius Alinorm 97/13 (Cert No: 104/04 Evrocert i Cert.No: H00106/0 Qualitu Austria/IQNet) за област пружање услуга смештаја студената и трећих лица; производње и услуживања готових јела, пекарских и посластичарских производа за студенте и трећа лица у свим објектимa.

Ресторан Вита Јањић

Ресторан студентског дома Вита Јањић у улици Радоја Домановића бр.1.

Ресторан Слобода

Ресторан студентског дома Слобода у улуци Бранка Радичевића код Гимназије.

Ресторан Економског факултета

Студентски ресторан на Економском факултету у Крагујевцу.

Ресторан Медицинског фак.

Студентски ресторан на локацији Медицинског факултета у улици Светозара Марковића. 

ПОСЛОВАЊЕ

# Опис Акција
1. Информатор о раду установе Студентдки центар у Крагујевцу
2. Правилници
3. Интерна акта установе Стидентски центар у Крагујевцу
4. Заштита података о личности
5. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
6. Финансијски извештаји
7. Сертификати, политика квалитета и безбедност производа
8. Јавне набавке:
Година Верзија План јавних набавки
2020 1 План Јавних набавки за 2020. годину
2020 2 Измењена верзија плана ЈН за 2020.годину
2021 1 План Јавних набавки за 2021. годину
2021 2 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину
2021 3 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину
2021 4 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину
2021 5 Измене и допуне Плана јавних набавки 2021. годину
2022 1 План Јавних набавки за 2022. годину
2023 1 План Јавних набавки за 2023. годину
2023 2 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2023. годину (усвојено 26.12.2022)
2023 3 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2023. годину (усвојено 31.01.2023)
2024 1 План Јавних набавки за 2024. годину
2024 2 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024. годину (усвојено 13.02.2024)
2024 3 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024. годину (усвојено 22.02.2024)
2024 4 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024. годину (усвојено 10.04.2024)
2025 5 Измењена верзија Плана јавних набавки за 2024. годину (усвојено 23.05.2024)
Број ЈН ЈН 2020
01.20 од 24.02.2020
02.20 од 27.04.2020
03.20 од 27.04.2020
02.20 од 04.05.2020
03.20 од 11.05.2020
04.20 од 28.05.2020
05.20 од 03.06.2020
04.20 од 06.08.2020
06.20 од 15.06.2020
01.20 од 18.06.2020
Д-01/20 од 24.06.2020
07.20 од 25.06.2020
05.20 од 25.06.2020
Д-01/20 од 29.06.2020
Број ЈН ЈН 2019
01/19 од 27.03.2019
02/19 од 02.04.2019
02/19 од 03.04.2019
03/19 од 03.04.2019
03/19 од 22.04.2019
01/19 од 24.04.2019
04/19 од 30.04.2019
05/19 од 23.05.2019
Д-01/19 од 29.05.2019
02/19 од 13.06.2019
04/19 од 18.06.2019
Д-02/19 од 17.07.2019
03/19 од 08.08.2019
06/19 од 05.09.2019
05/19 од 05.09.2019
Д-03/19 од 18.11.2019
04/19 од 17.12.2019
Д-04/19 од 30.12.2019
07/19 од 31.12.2019
Број ЈН ЈН 2018
02/18 од 26.03.2018
02/18 од 02.04.2018
03/18 од 02.04.2018
03/18 од 11.04.2018
04/18 од 25.04.2018
04/18 од 25.04.2018
05/18 од 14.05.2018
05/18 од 14.05.2018
Д-01/18 од 23.05.2018
06/18 од 11.06.2018
Д-01/18 од 18.06.2018
01/18 од 18.06.2018
06/18 од 20.06.2018
Д-02/18 од 08.08.2018
07/18 од 21.08.2018
07/18 од 21.08.2018
08/18 од 15.10.2018
Д-03/18 од 28.11.2018
02/18 од 05.12.2018
Д-04/18 од 24.12.2018
09/18 од 31.12.2018
Број ЈН ЈН 2017
01/17 од 23.03.2017
02/17 од 23.03.2017
02/17 од 27.03.2017
03/17 од 27.03.2017
Д-01/17 од 05.04.2017
03/17 од 12.04.2017
04/17 од 25.04.2017
04/17 од 26.04.2017
Д-01/17 од 26.04.2017
05/17 од 27.04.2017
01/17 од 18.05.2017
Д-02/17 од 30.05.2017
06/17 од 12.06.2017
07/17 од 22.06.2017
08/17 од 17.08.2017
05/17 од 17.08.2017
09/17 од 04.10.2017
Д-03/17 од 01.11.2017
02/17 од 30.11.2017
Д-04/17 од 25.12.2017
10/17 од 27.12.2017
11/17 од 27.12.2017
01/18 од 22.02.2018

КОНТАКТ

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Србија, 34000 Крагујевац, Радоја Домановића 1
Телефон: 034/ 336 065, Факс: 034/ 370 036

ЛОКАЦИЈАТЕЛЕФОНМЕЈЛ АДРЕСА
Портирница I павиљона034/335-911 
Портирница I I павиљона034/335-911 
Портирница I I I павиљона034/335-317
Ресторан Ди Треви034/336-232 filipovic@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 1“ 034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 2“ 034/336-065 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 3“  Клинички центар062/8840-589 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на Економском факултету 062/277-649 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на факултету медицинских наука 034/306-800, лок.128 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Продавница Клинички центар 062/8840-588 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Посластичарница034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Директор СЦ Др Млађан Димитријевић034/336-065office@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за фин-рачуноводствене послове Вера Максимовић034/335-500veramaksimovic@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за исхрану Јелена Станишић034/331-806jelenastanisic@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за комер.послове Саша Милојевић034/370-202 sasa@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за смештај и одржавање Жељко Трифуновић034/336-065 smestaj@studentskicentar-kg.rs
Руководилац правних, кадровских и административних послова Весна Ђорђевић034/332-260vesna@studentskicentar-kg.rs
Управник дома „Вита Јанић“034/336-065 smestaj@studentskicentar-kg.rs
Лице за заштиту података о личности, Славица Поповић-Јоксимовић062/277-983 zastitapodataka@studentskicentar-kg.rs
Приказано редова (филтрирано од укуно редова)

Контактирајте нас

Адреса

Студентски центар КРАГУЈЕВАЦ
ул. Радоја Домановића 1
34000 Крагујевац

Контакт

office@studentskicentar-kg.rs 
www.studentskicentar-kg.rs
Teл: +381 (0) 34 336 065
Факс: +381 (0) 34 370 036

О нама

Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар Крагујевац.  

This website was started with Mobirise themes