Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар.

Примарна делатност установе је регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета која у данашњим условима захтевају знатно шири и свеобухватнији програм рада и деловања прилагођен савременим тенденцијама, развоју града као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.

У циљу адекватног информисања о условима за остваривање права на коришћење услуга центра, студентима крагујевачког Универзитета на располагању су стручне службе које функционишу као организационе целине, а пре свега служба смештаја и исхране у седишту установе.

Поред обављана основних делатности, свој пословни потенцијал Студентски центар исказује и кроз обављање комерцијалних делатноси, уз стављање посебног акцента на обављање угоститељских услуга. Сходно томе Студентски центар је оформио посебну организациону целину у чијем саставу ради више ресторана и бифеа.

Општа акта установе Студентски центар у Крагујевцу можете видети овде.

Листу службених евиденција које се воде у установи можете видети овде.