На менију

Кликните на назив студентског ресторана како би видели јеловник по данима:

1. Вита Јанић
2. Слобода
3. Медицински факулт
4. Економски факултет
5. Клинички центар
6. Факултет Инжењерских наука

Мини галерија
Пријављивање

Archive for новембар, 2012

Ранг-листе студената из осетљивих друштвених група (за студенте старијих година)

Ранг-листе студената старијих година основних академских студија, дипломских академских студија и докторских студија, који су као кандидати из друштвено осетљивих група остварили право на смештај у установи Студентски центар Крагујевац за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

Коначна ранг-листа студената који студирају по започетом („старом“) наставном плану и програму, за школску 2012/2013. годину

Коначну ранг-листу за пријем на смештај у установу Студентски центар Крагујевац за школску 2012/2013. годину, студената првог степена студија који, према прописима из области високог образовања, имају право да заврше студије по запошетом наставном плану и програму, можете видети овде.

Напомена: На ранг-листи су сви кандидати који су испунили услове конкурса; линија на листи раздваја студенте који су  по коначном рангирању остварили право на смештај од оних који то нису.

Коначне ранг-листе студената старијих година за шлолску 2012/2013. годину – по факултетима

Појединачне коначне ранг-листе (по факултетима) за пријем на смештај студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија у установу Студентски центар Крагујевац, за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

Напомена: На ранг-листама су сви кандидати који су испунили услове конкурса; линија на листама раздваја студенте који су  по коначном рангирању остварили право на смештај од оних који то нису.

Коначна јединствена ранг-листа студената старијих година за школску 2012/2013. годину

Коначну јединствену ранг-листу за пријем на смештај студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија у установу Студентски центар Крагујевац, за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

Напомена: На овој ранг-листи се налазе сви кандидати који су по коначном рангирању остварили право на смештај, осим кандидата – студената који имају право да заврше студије према започетом („старом“) наставном плану и програму.

Продужење рока за издавање и продужење електронских картица

Обавештење о продужењеу рока за издавање нових и продужење важности „старих“ електронских картица можете видети овде.

Обавештење о распореду и року за усељење студената старијих година

Обавештење о распореду  и року за усељење студената старијих година основних студија, дипломских академских студија и докторских студија, који су по коначној ранг-листи  остварили право на смештај за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

Прелиминарна ранг-листа студената који студирају по започетом („старом“) наставном плану и програму, за школску 2012/2013. годину

Прелиминарну ранг-листу за пријем на смештај у установу Студентски центар Крагујевац за школску 2012/2013. годину, студената првог степена студија који, према прописима из области високог образовања, имају право да заврше студије по запошетом наставном плану и програму, можете видети овде.

Напомена: На ранг-листи су сви кандидати који су испунили услове конкурса; линија на листи раздваја студенте који су  по прелиминарном рангирању остварили право на смештај од оних који то нису.

Прелиминарне ранг-листе студената старијих година за шлолску 2012/2013. годину – по факултетима

Појединачне прелиминарне ранг листе (по факултетима) за пријем на смештај студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија у установу Студентски центар Крагујевац, за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

Напомена: На ранг-листама су сви кандидати који су испунили услове конкурса; линија на листама раздваја студенте који су  по прелиминарном рангирању остварили право на смештај од оних који то нису.

Прелиминарна јединствена ранг-листа студената старијих година за школску 2012/2013. годину

Прелиминарну јединствену ранг-листу за пријем на смештај студената старијих година основних студија, дипломских академских студија (мастер) и докторских студија у установу Студентски центар Крагујевац, за школску 2012/2013. годину, можете видети овде.

На овој ранг-листи се налазе сви кандидати који су по прелиминарном рангирању остварили право на смештај, осим кандидата – студената који имају право да заврше студије према започетом („старом“) наставном плану и програму.