Mobirise
10. фебруар      2021.

COVID-19: Епидемиолошка ситуација У Србији и даље неповољна


Захваљујемо се студентима на разумевању епидемиолошке сутуације у Србији те одговорном понашању и поштовању мера које доноси Кризни штаб.

08. фебруар      2021.

Обавештење за студенте кориснике услуге исхране


Обавештење за студенте кориснике услуга исхране о раду студентских ресторана за време празника Дана државности

18. јануар     2021.

Обавештење за студенте кориснике услуге исхране


Обавештење за студенте кориснике услуге исхране о почетку рада студентског ресторана дома "Слобода"

О НАМА

Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар.
Примарна делатност установе је регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета која у данашњим условима захтевају знатно шири и свеобухватнији програм рада и деловања прилагођен савременим тенденцијама, развоју града као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.
Поред обављана основних делатности, свој пословни потенцијал Студентски центар исказује и кроз обављање комерцијалних делатноси, уз стављање посебног акцента на обављање угоститељских услуга. Сходно томе Студентски центар је оформио посебну организациону целину у чијем саставу ради више ресторана и бифеа.

Смештај

Два студентска дома у четри павиљона у центру града са 312 соба, 4 апартмана, библиотеком, ПЦ учионицоми и другим пратећим садржајима.

Исхрана

Две савремене  кухиње великог капацитета, пекара, посластичарница, више бифеа и пет ресторана исхране који раде и недељом и празником.

Учење

У склопу Студентског центра Крагујевац постоји читаоница и web учионица које су на располагању студентима 24/7. Свака соба има приступ брзом интернету.

Подршка

У циљу подршке студентима и информисања о условима за остваривање права на коришћење услуга центра, на располагању су стручне службе.

СМЕШТАЈ

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 1

Једнокреветне 8
Двокреветне 18
Трокреветне 56
Четворокреветне 8
УКУПНО 90 СОБА

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 2

Једнокреветне 0 
Двокреветне 10 
Трокреветне 70 
Четворокреветне 10 
УКУПНО 90 СОБА

Студентском дом “Слобода“
Павиљон 3

Једнокреветне 18
Двокреветне 36 
Трокреветне 10 
Четворокреветне 0 
УКУПНО 64 СОБЕ

Студентском дом “Вита Јанић“
Павиљон 4

Једнокреветне 12
Двокреветне 34
Трокреветне 21
Четворокреветне 1
УКУПНО 68 СОБА

Студентски центар у Крагујевцу, са седиштем у ул. Радоја Домановића бр. 1, организован је као установа под ингеренцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чија је примарна делатност регулисање питања стандарда студената крагујевачког Универзитета, што у данашњим условима значи програмским и планским пословањем реализовати бројне и вишесмерне aктивности прилагођене савременим тенденцијама у развоју државе и града Крагујевца као привредног, здравственог, културног и универзитетског седишта централног дела Србије.

Услуге смештаја за трећа лица, посебно у периоду од 15. јула до 20. августа доступне су: спортским екипама, организованим групама и гостима образовних и других институција града и републике. Пружање услуге исхране и смештаја у поменутом периоду зависи од расположивих капацитета и реализује се по званичном ценовнику установе.  У склопу сектора смештаја за потребе студената и трећих лица организован је рад вешераја. Квалитетна услуга прања, сушења и пеглања веша се обавља на савременим машинама за прање и сушење веша великог капацитета. У склопу дома „Вита Јанић“ студентима је на располагању и интернет кафе са 10 рачунара.

ИСХРАНА

Служба исхране ради у оквиру Установе Студентски центар Крагујевац поседује савремене производне капацитете који су последњих година уз изузетно залагање ресорног Министарства и менаџмента Студентског центра опремљени модерним професионалним угоститељским уређајима.
Безбедност производа и санитарно-хигијенске услове контролише Институт за јавно здравље Крагујевац.
Оброци се припремају према документу Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,,Стандарди норматива и јела,, (август 2011.) прописаном за област исхране ученика и студената. 
Студентски центар у Крагујевцу данас је установа значајних референци у региону, с рејтингом грађеним дугогодишњим озбиљним радом и залагањем на пољу производње и дистрибуције

готових куваних јела, посластичарских и пекарских производа. Принцип пословања заснован је на потенцирању квалитета производног асортимана о чему говори податак да је установа лидер у региону у домену примене стандарда и поседује цертификован систем квалитета у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 (Cert.No: Q1418/02 Evrocert, Cert.No: Q05684/0 Qualitu Austria/IQNet) и Програма за безбедност хране HACCP систем у складу са Codex alimentarius Alinorm 97/13 (Cert No: 104/04 Evrocert i Cert.No: H00106/0 Qualitu Austria/IQNet) за област пружање услуга смештаја студената и трећих лица; производње и услуживања готових јела, пекарских и посластичарских производа за студенте и трећа лица у свим објектимa.

Ресторан Вита Јањић

Ресторан студентског дома Вита Јањић у улици Радоја Домановића бр.1.

Ресторан Слобода

Ресторан студентског дома Слобода у улуци Бранка Радичевића код Гимназије.

Ресторан Медицинског фак.

Студентски ресторан на локацији Медицинског факултета у улици Светозара Марковића. 

Ресторан Економског факултета

Студентски ресторан на Економском факултету у Крагујевцу.

Ресторан Клинички Центар

Студентски ресторан у оиквиру Клиничког Центра Крагујевац у Змај Јовиној улиици.

Ресторан факултета инж.наука

Студентски ресторан на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План Јавних набавки

# Година Верзија Назив Акција
1 2020 1 План Јавних набавки за 2020. годину »
2 2020 2 Измењена верзија плана ЈН за 2020.годину »
3 2021 1 План Јавних набавки за 2021. годину »
4 2021 2 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину »
5 2021 3 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину »
6 2021 4 Измењена верзија плана ЈН за 2021.годину »

2020

# Број ЈН Датум ЈН Назив ЈН Акција
1 01.20 24.02.2020 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених за потребе Студентског центра у Крагујевцу
2 02.20 27.04.2020 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају
3 03.20 27.04.2020 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније
4 02.20 04.05.2020 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу
5 03.20 11.05.2020 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу
6 04.20 28.05.2020 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу, Партија 1 Амбалажа
7 05.20 03.06.2020 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу
8 04.20 06.08.2020 Услуге осигурања објеката, возила, опреме, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе Студентски центар у Крагујевцу
9 06.20 15.06.2020 Набавка кухињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу
10 01.20 18.06.2020 Прелазак са система даљинског грејања на систем грејања на природни гас на локацији студентског дома „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу
11 Д-01/20 24.06.2020 Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу
12 07.20 25.06.2020 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу
13 05.20 25.06.2020 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2020/2021. годину
14 Д-01/20 29.06.2020 Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу

2019

# Број ЈН Датум ЈН Назив ЈН Акција
1 01/19 27.03.2019 Набавка ситног инвентара за потребе Студентског центра у Крагујевцу
2 02/19 02.04.2019 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу
3 02/19 03.04.2019 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају за потребе Студентског центра у Крагујевцу
4 03/19 03.04.2019 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу
5 03/19 22.04.2019 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу
6 01/19 24.04.2019 Уређење партера око новоизграђеног четвртог павиљона са адаптацијом главног канализационог прикључка Студентског центра у Крагујевцу
7 04/19 30.04.2019 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу
8 05/19 23.05.2019 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу
9 Д-01/19 29.05.2019 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
10 02/19 13.06.2019 Набавка и уградња аутоматског система за откривање и дојаву пожара у дому „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу
11 04/19 18.06.2019 Услуге осигурања објеката, возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе Студентски центар у Крагујевцу
12 Д-02/19 17.07.2019 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу, партија 10 Поврће и воће мрзло
13 03/19 08.08.2019 Адаптација простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу
14 06/19 05.09.2019 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу
15 05/19 05.09.2019 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2019/2020. годину
16 Д-03/19 18.11.2019 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
17 04/19 17.12.2019 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу
18 Д-04/19 30.12.2019 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
19 07/19 31.12.2019 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу

2018

# Број ЈН Датум ЈН Назив ЈН Акција
1 02/18 26.03.2018 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу
2 02/18 02.04.2018 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају
3 03/18 02.04.2018 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, централе за детекцију гаса, система видео надзора и телефоније
4 03/18 11.04.2018 Набавка горива и уља за путничка и доставна возила Студентског центра у Крагујевцу
5 04/18 25.04.2018 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају…, Партија 5 Одржавање конвекто и термовентилационих пећи
6 04/18 25.04.2018 Набавка амбалаже за потребе Студентског центра у Крагујевцу
7 05/18 14.05.2018 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције
8 05/18 14.05.2018 Услуге осигурања објеката, возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима
9 Д-01/18 23.05.2018 Прва фаза реконструкције вентилационог система кухињског блока и студентског ресторана дома „Вита Јанић“ и простора пекаре
10 06/18 11.06.2018 Стручни надзор над радовима за доградњу студентског дома у Крагујевцу, у оквиру Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ , под називом: Радови на реконструкцији, надоградњи и надградњи постојећег пословног објекта бр. 5 за објекат социјалне заштите – четврти павиљон Студентског центра у Крагујевцу
11 Д-01/18 18.06.2018 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
12 01/18 18.06.2018 Замена подних облога у магацину угоститељства и делу службе одржавања у дому „Вита Јанић“ и постављње подне облоге у подрумској просторији у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу
13 06/18 20.06.2018 Набавка кухињске опреме за потребе Студентског центра у Крагујевцу
14 Д-02/18 08.08.2018 Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу: Партија 5 Свеже млеко и киселомлечни производи и Партија 6 Јаја
15 07/18 21.08.2018 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2018/2019. годину
16 07/18 21.08.2018 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра у Крагујевцу
17 08/18 15.10.2018 Канцеларијски материјал и канцеларијски инвентар за потребе Студентског центра у Крагујевцу
18 Д-03/18 28.11.2018 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
19 02/18 05.12.2018 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката Студентског центра у Крагујевцу
20 Д-04/18 24.12.2018 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
21 09/18 31.12.2018 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу

2017

# Број ЈН Датум ЈН Назив ЈН Акција
1 01/17 23.03.2017 Набавка ситног инвентара…
2 02/17 23.03.2017 Набавка ХТЗ опреме и радних униформи…
3 02/17 27.03.2017 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају
4 03/17 27.03.2017 Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније
5 Д-01/17 05.04.2017 Набавка прехрамбених производа – намирница… Партија 1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица
6 03/17 12.04.2017 Набавка горива за теретна и путничка возила…
7 04/17 25.04.2017 Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају… , Партија 4 Одржавање опреме у вешерају
8 04/17 26.04.2017 Набавка амбалаже…
9 Д-01/17 26.04.2017 Адаптација купатила у трећем павиљону Студентског центра у Крагујевцу
10 05/17 27.04.2017 Набавка кухињске опреме…
11 01/17 18.05.2017 Замена подних облога у магацину прехрамбених производа и делу степеништа првог павиљона дома „Вита Јанић“  Студентског центра у Крагујевцу
12 Д-02/17 30.05.2017 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
13 06/17 12.06.2017 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције
14 07/17 22.06.2017 Електронске картице и потрошни материјал за персонализацију
15 08/17 17.08.2017 Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције… Партија 1 Средства за машинско прање посуђа
16 05/17 17.08.2017 Апликативни софтвер за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2017/2018. годину
17 09/17 04.10.2017 Канцеларијски материјал и канцеларијски инвентар
18 Д-03/17 01.11.2017 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем
19 02/17 30.11.2017 Молерско фарбарски и завршно занатски радови на одржавању објеката
20 Д-04/17 25.12.2017 Набавка прехрамбених производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу
21 10/17 27.12.2017 Набавка материјала за одржавање објеката и опреме
22 11/17 27.12.2017 Набавка рачунарске опреме
23 01/18 22.02.2018 Набавка услуга испитивања санитарно – хигијенског стања хране, објеката, опреме и запослених за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Законска регулатива

1

Закони

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10, 55/13, 27/2018 и 10/2019)

2

Колективни уговори

Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 1/19)

3

Стратегија

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

4

Подзаконски и интерни акти установе

Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);
Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);
Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);
Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27.09.2013.);
Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);
Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);
Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);
Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);
Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
Одлука о пословној тајни (бр. 985 од 04.07.2003. год.)
Правилник о кретању и боравку странаца (бр. 984 од 04.07.2003. год.)
Правилник о коришћењу моторних возила (бр. 983 од 04.07.2003. год.)
Правилник о заштити од пожара (бр. 981 од 04.07.2003. год.)
Правилник о организацији буџетског рачуноводства (бр. 322 од 09.02.2007. год.)
Правилник о канцеларијском и архивском пословању (бр. 500 од 04.03.2008. год.)
Правилник о понашању у Студентском центру у Крагујевцу (бр. 2191 од 29.09.2010. год.)
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената (бр. 1379 од 09.06.2010. год.)
Правилник о допунама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената (бр. 465 од 25.02.2011. год.)
Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених (бр. 248 од. 02.02.2011. год.)
Правилник о иновацијама, рационализацијама и другим видовима стваралаштва у установи (бр. 249 од 02.02.2011. год.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената (бр. 246 од 02.02.2011. год.)
Правилник о трошковима рекламе, пропаганде и репрезентације (бр. 652 од 09.03.2012. год.)
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Студентског центра у Крагујевцу (бр. 3523 од 20.10.2017. год.)
Правилник о поступању са донацијама у Студентском центру у Крагујевцу бр. 4874 од 04.11.2019. год.)
Правилник о поступку набавки у Студентском центру у Крагујевцу (бр. 3114 од 04.09.2020. год.)

5

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Студентски центар у Крагујевцу, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/2020) објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица.
Предметни подаци исказују се у табеларном приказу и ажурирају се у року од 5 (пет) дана од дана последње промене, и можете их видети овде.

КОНТАКТ

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Србија, 34000 Крагујевац, Радоја Домановића 1
Телефон: 034/ 336 065, Факс: 034/ 370 036

ЛОКАЦИЈАТЕЛЕФОНМЕЈЛ АДРЕСА
Портирница I павиљона034/335-911 
Портирница I I павиљона034/335-911 
Портирница I I I павиљона034/335-317
Ресторан Ди Треви034/336-232 filipovic@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 1“ 034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 2“ 034/336-065 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Експрес ресторан „ер 3“  Клинички центар062/8840-589 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на Економском факултету 062/277-649 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Ресторан на факултету медицинских наука 034/306-800, лок.128 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Продавница Клинички центар 062/8840-588 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Посластичарница034/337-590 ishrana@studentskicentar-kg.rs
Директор СЦ Др Млађан Димитријевић034/336-065office@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за фин-рачуноводствене послове Вера Максимовић034/335-500veramaksimovic@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за исхрану Јелена Станишић034/331-806jelenastanisic@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за комер.послове Саша Милојевић034/370-202 sasa@studentskicentar-kg.rs
Пом.дир.за смештај и одржавање Жељко Трифуновић034/336-065ztrifunovic@studentskicentar-kg.rs
Секретар установе Весна Ђорђевић034/332-260vesna@studentskicentar-kg.rs
Управник дома „Вита Јанић“034/336-065 smestaj@studentskicentar-kg.rs
Приказано редова (филтрирано од укуно редова)

Контактирајте нас

Адреса

Студентски центар КРАГУЈЕВАЦ
ул. Радоја Домановића 1
34000 Крагујевац

Контакт

office@studentskicentar-kg.rs 
www.studentskicentar-kg.rs
Teл: +381 (0) 34 336 065
Факс: +381 (0) 34 370 036

О нама

Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар Крагујевац.  

This website was started with Mobirise themes