<< Назад на Јавне набавке
Број ЈН Назив јавне набавке Назив документа Објављено
       
Д-07/15 Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем… Конкурсна документацијаПитање и одговорОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 25.11.2015.22.12.2015.28.12.2015.11.01.2016.
       
15/15 Набавка рачунарске опреме и уређаја за аутоматску допуну картица… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Обавештење о закљученом уговору Партија 1Обавештење о закљученом уговору Партија 2 10.11.2015.20.11.2015.20.11.2015. 30.11.2015.30.11.2015.
       
03/15 Радови на замени постојећег осветљења са енергетски ефикаснијим изворима светла у трећем павиљону… Конкурсна документацијаПитања и одговориИзмена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 09.11.2015.12.11.2015.16.11.2015. 16.11.2015.23.11.2015.01.12.2015.
       
14/15 Набавка опреме за надоградњу система видео надзора… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 09.11.2015.19.11.2015.30.11.2015.
       
13/15 Набавка намештаја и репарација постојећег у студентским собама… Конкурсна документацијаПитања и одговориОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 02.11.2015.04.11.2015.12.11.2015.18.11.2015.
       
12/15 Набавка топлотне пумпе (уређаја за догревање техничке воде)… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 28.10.2015.10.11.2015.18.11.2015.
       
02/15 Набавка молерско фарбарских и завршно занатских радова… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 20.10.2015.30.10.2015.09.11.2015.
       
11/15 Набавка путничког возила… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 19.10.2015.30.10.2015.10.11.2015.
       
10/15 Набавка материјала за одржавање… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Партија 1Одлука о додели уговора Партија 2Одлука о додели уговора Партија 3Одлука о додели уговора Партија 4Одлука о додели уговора Партија 5Обавештење о закљученом уговору П1Обавештење о закљученом уговору П2Обавештење о закљученом уговору П3Обавештење о закљученом уговору П4Обавештење о закљученом уговору П5 19.10.2015.30.10.2015.30.10.2015.30.10.2015.30.10.2015. 30.10.2015. 09.11.2015. 09.11.2015. 09.11.2015.09.11.2015.09.11.2015.
       
09/15 Набавка канцеларијског материјала… Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 12.10.2015.28.10.2015.09.11.2015.
       
Д-06/15 Набавка прехрамбених производа… Партија 4: Свеже млеко и киселомлечни производи Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 05.10.2015.10.11.2015.23.11.2015.
       
Д-05/15 Набавка средстава за одржавање хигијене… Партија 4: Папирна конфекција и остали материјал… Конкурсна документацијаПитање и одговорПитање и одговор, 2Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 05.10.2015.30.10.2015.03.11.2015.10.11.2015.23.11.2015.
       
Д-04/15 Набавка средстава за одржавање хигијене… Партија 4: Папирна конфекција и остали материјал… Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка ЈН, бр. 678 од 11.09.2015.Обавештење о обустави поступка ЈН 31.08.2015.11.09.2015.23.09.2015.
       
       
Д-03/15 Набавка прехрамбених производа… Партија 4: Свеже млеко и киселомлечни производи Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка ЈН, бр. 677 од 11.09.2015.Обавештење о обустави поступка ЈН 31.08.2015.11.09.2015.23.09.2015.
       
       
08/15 Набавка кухињске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори, 2Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 29.06.2015.29.06.2015.02.07.2015.03.07.2015.22.07.2015.21.10.2015.29.10.2015.
       
       
Д-02/15 Набавка прехрамбених производа – намирница… Конкурсна документацијаПитања и одговориОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о обустави поступка ЈН – Парија 4Обавештење о закљученом уговору – Партија 5Обавештење о закљученом уговору – Партија 6Обавештење о закљученом уговору – Партија 7Обавештење о закљученом уговору – Партија 8Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 08.06.2015.01.07.2015.11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015. 11.08.2015.11.08.2015.11.08.2015.11.08.2015.
       
       
Д-01/15 Набавка средстава за одржавање хигијене, … Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о обустави поступка јавне набавке – Партија 4 01.06.2015.01.06.2015.26.06.2015.29.07.2015. 29,07.2015 29.07.2015. 29.07.2015.
       
       
04/15 Апликативни софтвер… – Student Card System Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 27.05.2015. 27.05.2015.11.06.2015.26.06.2015.
       
       
07/15 Набавка лаког доставног возила … Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 13.05.2015.13.05.2015.04.04.2015.
       
       
06/15 Електронске картице и потрошни материјал… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 13.05.2015.13.05.2015.04.04.2015.
       
       
05/15 Набавка горива за теретна и путничка возила Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 06.05.2015.06.05.2015.29.05.2015.
       
       
04/15 Набавка амбалаже… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 29.04.2015.29.04.2015.26.05.2015.
       
       
Д-01/15 Адаптација соба у другом павиљону… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 27.04.2015.27.04.2015.26.06.2015.
       
       
03/15 Набавка опреме за потребе вешераја… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 21.04.2015.21.04.2015.20.05.2015.
       
       
       
01/15 Замена подних облога… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 20.04.2015.20.04.2015.11.05.2015.
       
       
Д-01/15 Услуге осигурања имовине и лица… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговориПитања и одговори 2Питања и одговори 3Питања и одговори 4Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаПитања и одговори 5Питања и одговори 6Питања и одговори 7Питања и одговори 8Обавештење о закљученом уговору 07.04.2015.07.04.2015.20.04.2015.22.04.2015.22.04.2015.23.04.2015.28.04.2015.28.04.2015. 28.04.2015.28.04.2015.28.04.2015.28.04.2015.08.06.2015.
       
       
03/15 Услуге текућих поправки и одржавања рачунарске опреме… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаДопуна конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 4Обавештење о обустави поступка – Партија 3 12.03.2015.12.03.2015.13.03.2015.13.03.2015. 16.04.2014. 16.04.2014. 16.04.2014.16.04.2014
       
       
02/15 Услуге текућих поправки и одржавања… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитања и одговори 1Питања и одговори 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2Обавештење о закљученом уговору – Партија 3Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 05.03.2015.05.03.2015.11.03.2015.11.03.2015.02.04.2015.02.04.2015.02.04.2015.02.04.2015.
       
       
  Набавка прехрамбених производа – намирница… Претходно обавештење  26.02.2015.
       
       
01/15 Испитивање санитарно хигијенског стања… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 19.02.2014.19.02.2014.11.03.2015.
       
       
02/15 Набавка ситног инвентара… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору 20.01.2015.20.01.2015.13.02.2015.
       
       
01-15 Набавка ХТЗ опреме и униформи… Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту праваОбавештење о закљученом уговору 20.01.2015.20.01.2015.10.02.2014.09.03.2015.
       
       
Д-07/14 Прехрамбени п%